Konsulting


Przygotowanie procesu inwestycyjnego z zakresie akustyki architektonicznej i eliminacji hałasu.

Ocena możliwości technicznych korekty warunków akustycznych.

Analiza hałasu w obiekcie i środowisku wraz z określeniem skutecznych kierunków minimalizacji.

Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji ochrony przed hałasem, zmiany warunków akustycznych w obiekcie i na stanowisku pracy.