Ekspertyzy z zakresu akustyki budownictwa


Techniczne ekspertyzy z zakresu akustyki budownictwa mają charakter sądowy, są opracowywane na potrzeby urzędów, sądów.

Techniczne ekspertyzy pomiarowe parametrów technicznych obiektów budowlanych.

Ocena emisji hałasu, pomiar izolacyjności akustycznej, ocena rzeczywistych warunków pogłosowych w pomieszczeniu.