Kontakt


Profon Acoustics
Tomasz Habrat
ul. Graniczna 5
38-400 Krosno
NIP: 684-164-94-00
Regon: 180221342
Laboratorium Badawcze
Profon Acoustics
ul. Litewska 66/3
51-354 Wrocław
tel. kom.  +48 604 49 87 08
tel.  +48 71 729 68 60
fax  +48 71 723 13 85
e-mail  profonatprofon.pl
gg  467972
WhatsApp  WhatsApp

Uwaga: wszelką korespondencję prosimy kierować na adres laboratorium

Kontakt elektroniczny: