Zakres oferowanych pomiarów akustycznych:

 • pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, lotniczego;
 • pomiary poziomów hałasu w środowisku dla zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska;
 • pomiary hałasu w ramach analiz porealizacyjnych;
 • pomiary skuteczności ekranów akustycznych;
 • pomiary hałasu farm wiatrowych;
 • pomiary poziomu mocy akustycznej turbin wiatrowych;
 • pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
 • pomiary hałasu instalacyjnego;
 • pomiary poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń;
 • pomiary czasu pogłosu;
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.), kabin, obudów maszyn;
 • pomiary RASTI;
 • pomiary zrozumiałości mowy;
 • pomiary drgań maszyn;
 • pomiary drgań budynków;

UWAGA ! Wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami polskimi i międzynarodowymi !