Offer :

Pomiary akustyczne w zakresie:
 • pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach i w środowisku;
 • pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, lotniczego;
 • pomiary hałasu instalacyjnego;
 • pomiary poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń;
 • pomiary czasu pogłosu;
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.), kabin, obudów maszyn;
 • pomiary skuteczności ekranów akustycznych;
UWAGA ! Wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami polskimi i międzynarodowymi !
Projekty w zakresie akustyki budowlanej:
 • analizy obciążenia hałasem środowiskowym (komunikacyjnym) miejsca położenia projektowanego budynku;
 • analizy eliminacji hałasu na etapie układu mieszkań i zagospodarowania terenu - ekranowanie obiektami usługowymi, ustawienie pomieszczeń (ochrona sypialni);
 • analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska - dobór przegród, określenie parametrów, propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na bazie obciążenia hałasem środowiskowym;
 • analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego;
 • analizy konstrukcji stropów w celu eliminacji hałasu krokowego;
 • analiza emisji hałasu od wyposażenia technicznego;
Modelowanie i prognozowanie oddziaływania akustycznego obiektów na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji.
Analizy uciążliwości (raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, wnioski do pozwoleń zintegrowanych, itp.).
Sporządzanie prognoz wpływu ustaleń planów zagospodarowania na stan klimatu akustycznego, opracowania ekofizjograficzne.
Sporządzanie map i planów akustycznych miast, obszarów, dróg i linii kolejowych - pomiary, prognozy, analizy, wskazania do planów zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska przed hałasem.
Pomiary poziomów hałasu w środowisku dla zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska.
Wizualizacja rozkładu zasięgu hałasu od obiektów przemysłowych oraz komunikacyjnych.
Projekty w zakresie ochrony przed hałasem (obudowy dźwiękoizolacyjne, ekrany akustyczne, itp.).
Projekty i adaptacje akustyczne pomieszczeń akustycznych (studia odsłuchowe, pomieszczenia kina domowego, pomieszczenia do odsłuchu HiEnd'u, studia radiowe i telewizyjne, kina, teatry, kościoły, itp.).
Produkcja dwunastościennego źródła dźwięku do celów akustyki wnętrz i akustyki budowlanej.
Projektowanie zestawów głośnikowych wg indywidualnych zamówień.
Raporty oddziaływania na środowisko dla stacji bazowych telefonii komórkowej oraz pomiary pól elektromagnetycznych.