Referencje


 • Ocena uciążliwości akustycznej dla środowiska zakładów Vendo w Strzelinie - 1999

 • Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Bolesławcu - 2000

 • Ocena izolacyjności przegród budowlanych oraz dopuszczalnych poziomów dźwięku w Hotelu Panorama II we Wrocławiu - 2000

 • Analiza zagrożeń środowiskowych występujących w zakresie hałasu na obszarze fragmentu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu dla stanu obecnego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - czerwiec 2001

 • Analiza poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez zakład uszlachetniania kruszyw w Jankowie - czerwiec 2001

 • Projekt uzupełniający z zakresu akustyki budowlanej do projektu budowlanego domu wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ulicy Marymocnkiej 14 w Warszawie - lipiec 2001

 • Projekt akustyczny ekranu dźwiękoizolacyjnego dla szkoły położonej u zbiegu ulic Arkuszowej i Estrady w Warszawie - wrzesień 2001

 • Ocena uciążliwości akustycznej dla środowiska lokalu małej gastronomii "ORION" uL. B. Krzywoustego 65 we Wrocławiu, styczeń 2002

 • Ocena izolacyjności przegród budowlanych mieszkania zlokalizowanego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 11/37 w Białymstoku - czerwiec 2002

 • Analiza zagrożenia hałasem na obszarze fragmentu dzielnicy Fabryczna - Pafawag we Wrocławiu dla stanu obecnego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - listopad 2002

 • Ocena izolacyjności akustycznej okien zewnętrznych w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Berenta - grudzień 2002

 • Analiza możliwości poprawy izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w mieszkaniu przy ul. Powst. Śląskich we Wrocławiu - marzec 2003

 • Wyniki analizy poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez kopalnię kruszyw Mielenko Drawskie - kwiecień 2003

 • Wyniki analizy poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez kopalnię kruszyw Stępień - sierpień 2003

 • Wyniki analizy poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez kopalnię kruszyw Dargocice - styczeń 2004

 • Analiza możliwości poprawy parametrów akustycznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Czerniawskiej we Wrocławiu - marzec 2004

 • Analiza uciążliwości hałasu projektowanej stacji paliw we wsi Czerna dz.nr. 190/5 przy trasie Iłowa - Żagań - maj 2004

 • Analiza uciążliwości hałasu projektowanej stacji paliw w Tczewie dz. nr 358/2 przy ul. 30-go Stycznia - czerwiec 2004

 • Projekt uzupełniający z zakresu akustyki budowlanej do projektu budowlanego domu wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ulicy Niemczańskiej we Wrocławiu - lipiec 2004

 • Wyniki pomiarów hałasu emitowanego do środowiska w otoczeniu Wiejskiego Domu Kultury w Konarach - Dyskoteka Protektor - sierpień 2004