Pomiary hałasu, pomiary parametrów technicznych


  • pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach i w środowisku;
  • pomiary hałasu instalacyjnego;
  • pomiary czasu pogłosu w pomieszczeniach;
  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.);
  • pomiary zrozumiałości RASTI;
UWAGA ! Wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z obowiącującymi normami międzynarodowymi i polskimi oraz obowiązującymi przepisami