Audyt akustyczny - weryfikacja projektu budowlanego


Audyt akustyczny w procesie projektowania jest weryfikacją projektu budowlanego. Dotyczy ogólnego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Nie dotyczy pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych (dla tego rodzaju obiektów oferujemy Projekty akustyki architektonicznej).

Audyt akustyczny może być wykonany pod kątem zapewnienia komfortu akustycznego w obiekcie, zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi, z wymaganiami inwestora, z określoną normą (normami), czy z europejskimi czy światowymi standardami.

Audyt akustyczny zawiera sugerowane rozwiązanie zapewniające spełnienie ww. wymagań.