Projekty w zakresie akustyki budowlanej


  • analizy obciążenia hałasem środowiskowym (komunikacyjnym) miejsca położenia projektowanego budynku;
  • analizy eliminacji hałasu na etapie układu mieszkań i zagospodarowania terenu - ekranowanie obiektami usługowymi ustawienie pomieszczeń (ochrona sypialni);
  • analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska - dobór przegród określenie parametrów propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na bazie obciążenia hałasem środowiskowym;
  • analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego;
  • analizy konstrukcji stropów w celu eliminacji hałasu krokowego;
  • analiza emisji hałasu od wyposażenia technicznego;
  • projekty akustyki budowlanej, akustyki pomieszczeń;
  • projekty pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych;
  • projekty adaptacji akustycznej dla istniejących obiektów;