LISTA PROGRAMÓW


Poniżej zestawiono polskie programy i metody obliczeniowe wspomagające obliczenia z zakresu akustyki środowiska. Jeżeli znasz lub napisałeś sam inne tego typu programy napisz a umieścimy je w tym spisie. Informujemy, że oczywiście w żaden sposób nie jesteśmy autorami ani dystrybutorami niżej wymienionych metod i programów, jest to tylko wykaz polskich narzędzi wspomagających obliczenia z zakresu akustyki środowiska. W razie ew. pytań dot. tych narzędzi prosimy kontakotwać się z ich autorami.

 • Zewhalas92 ver.4.x Autor: Witold Mikulski, metoda obliczeniowa: ITB 308 (określenie emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku), program pracuje w systemie DOS.
  Pod adresem http://www.proeko.kalisz.pl/inne_wykres.html można znaleść prosty programik znacznie ułatwiający prace z programem Zewhalas.

 • HPZ'2001 Autor: Instytut Techniki Budowlanej, metoda obliczeniowa: ITB 338 zgodna z PN-ISO 9613-2 (zastępuje ITB 308) (określenie emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku), program pracuje w systemie Windows (poprzednia wersja HPZ_95_ITB pracuje w systemie DOS). Kontakt w sprawie zakupu ITB Pan Kaziemierz Czyżewski.

 • Program LEQ Professional v.6.x Autor: Włodzimierz Pełka, metoda obliczeniowa zgodna z PN-ISO 9613-2 (określenie emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku), program pracuje w systemie Windows.
  Program można zamówić pod adresem http://www.soft-p.com.pl.

 • H_DROG v.4.x Autor: Włodzimierz Pełka, metoda obliczeniowa: IOŚ (Wytyczne Instytutu Ochrony Środowiska) (określenie emisji i imisji hałasu drogowego w środowisku), program pracuje w systemie Windows (poprzednia wersja funkcjonowała w systemie DOS - H_DORG96 ver.1.1).
  Program można zamówić pod adresem http://www.soft-p.com.pl.

 • STREFA Autor: Witold Mikulski, program służy do obliczeń rozkładu hałasu w halach przemysłowych, program pracuje w systemie Windows
  Program można zamówić pod adresem http://www.ciop.pl/259.html.

 • SON1 Autor: eko-soft, program służy do obliczeń zasięgu przemysłowego hałasu zewnętrznego zgodnie z PN-ISO 9613-2:2002
  Program można zamówić pod adresem http://www.eko-soft.com.pl.

 • ENVIRA Autor: Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, program służy do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku opierając się na metodzie ITA (prace naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Poiltechniki Wrocławskiej), program pracuje w systemie DOS.

 • NODEL Autor: Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, program służy do obliczeń rozkładu hałasu w halach przemysłowych, program pracuje w systemie DOS.

 • WWD, AZAJ, TZAJ, KSR, PARK Autor: Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, pakiet programów do prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych wg instrukcji ITB 311 (parkingi, zajezdnie, stacje rozrządowe, skrzyżowania), programy pracują w systemie DOS.

 • Program "Hałas" i "Ochrona" opisane w książce A.Gołasia "Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, metoda ITB.

 • Metoda ITB 315 Autor: Rufin Makarewicz, "Zunifikowane metody pomiarowe i obliczeniowe własności akustycznych elementów urbanistycznych".

 • Metoda Transprojekt "Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg - ochrona przed hałasem drogowym". Metoda opracowana przez Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów "Transprojekt".