Wykaz dyrektyw UE dotyczących hałasu


Samochody: poziom hałasu

Dyrektywa Rady 70/157/EEC z 6 lutego 1970 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów motorowych

Dyrektywa Komisji 73/350/EEC z 7 listopada 1973 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 70/157/EEC

Dyrektywa Rady 77/212/EEC z 8 Marca 1977 uzupełniająca Dyrektywę 70/157/EEC

Dyrektywa Komisji 81/334/EEC z 13 kwietnia 1981 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 70/157/EEC

Dyrektywa Rady 84/424/EEC z 3 września 1984 uzupełniająca Dyrektywę 70/157/EEC

Dyrektywa Rady 92/97/EEC of 10 listopada 1992 uzupełniająca Dyrektywę 70/157/EEC

Motocykle: dopuszczalny poziomu hałasu i układy wydechowe

Dyrektywa Rady 78/1015/EEC z 23 listopada 1978 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego motocykli

Dyrektywa Rady 87/561EEC z 15 grudnia 1986 uzupełniająca Dyrektywę 78/1015/EEC

Dyrektywa Rady 89/235/EEC z 13 Marca 1989 uzupełniająca Dyrektywę 78/1015/EEC

Traktory

Dyrektywa Rady 74/151/EEC z 4 Marca 1974 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących określonych części i charakterystyk kołowych traktorów rolniczych i leśnych

Dyrektywa Rady 77/311/EEC z 29 Marca 1977 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących określonych części i charakterystyk kołowych traktorów rolniczych i leśnych

Samoloty

Dyrektywa Rady 80/51/EEC z 20 grudnia 1979 dotycząca dopuszczalnego poziomu hałasu dla samolotów poddźwiękowych

Dyrektywa Rady 83/206/EEC z 21 kwietnia 1983 uzupełniająca Dyrektywę 80/51/EEC

Dyrektywa Rady 89/629/EEC z 4 grudnia 1989 dotycząca dopuszczalnego poziomu hałasu dla cywilnych odrzutowych samolotów poddźwiękowych

Dyrektywa Rady 92/14/EEC z 2 Marca 1992 o ograniczeniu ruchu samolotów wskazanych w części II rozdziału 2 tom 1 Aneksu 16 do Konwencji o lotnictwie cywilnym, wydanie drugie (1998)

Zakłady i urządzenia budowlane

Dyrektywa Rady 79/113/EEC z 19 grudnia 1978 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących pomiaru hałasu emitowanego na placu budowy i przez maszyny budowlane, znowelizowana przez dyrektywę 81/1051/EEC z 7 grudnia 1981

Dyrektywa Komisji 85/405/EEC z 1 lipca 1985 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 79/113/EEC

Dyrektywa Rady 84/532/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących jednakowych zaleceń dla zakładów i maszyn budowlanych

Sprężarki

Dyrektywa Rady 84/533/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez sprężarki

Dźwigi

Dyrektywa Rady 84/534/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez dźwigi

Dyrektywa Rady 87/405/EEC z 25 czerwca 1987 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 84/534/EEC

Spawarki

Dyrektywa Rady 84/535/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez spawarki znowelizowana przez dyrektywę 85/407/EEC z 11 lipca 1985

Dyrektywa Rady 84/536/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez generatory elektryczne znowelizowana przez dyrektywę 85/408/EEC z 1 lipca 1985

Ręczne młoty mechaniczne

Dyrektywa Rady 84/536/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez ręczne młoty mechaniczne

Koparki i ładowarki

Dyrektywa Rady 86/662/EEC z 22 grudnia 1986 dotycząca dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez koparki hydrauliczne i linowłókowe, spychacze, ładowarki i koparki-ładowarki.

Dyrektywa Rady 89/514/EEC z 2 sierpnia 1989 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 86/662/EEC

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/27/EC z 29 czerwca 1995 nowelizująca Dyrektywę 86/662/EEC

Maszyny: wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Dyrektywa Rady 89/392/EEC z 14 czerwca 1989 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących maszyn

Dyrektywa Rady 91/368/EEC z 20 czerwca 1991 nowelizująca Dyrektywę 89/392/EEC 1989 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących maszyn

Kosiarki: poziom hałasu

Dyrektywa Rady 84/538/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez kosiarki

Dyrektywa Rady 88/181/EEC z 22 Marca 1988 nowelizująca Dyrektywę 84/538/EEC

Urządzenia domowe

Dyrektywa Rady 86/594/EEC z 1 grudnia 1986 o hałasie emitowanym przez urządzenia domowe

Ochrona pracowników przed hałasem

Dyrektywa Rady 86/188/EEC z 12 Maja 1986 o ochronie pracowników przed ryzykiem związanym z przebywaniem w hałasie na miejscu pracy


Jeśli szukasz innych dyrektyw zobacz tutaj :

http://www1.ukie.gov.pl/dtc.nsf