Analizy akustyczne dla farm wiatrowych


Firma Profon Acoustics oferuje swoje usługi w zakresie opracowania ocen oddziaływania na środowisko dla farm wiatrowych. W szczególności zajmujemy się wykonywaniem analiz i pomiarów akustycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowaniu ocen dla farm wiatrowych. Do tej pory wykonaliśmy analizy dla ponad 40 farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie polski. Wciąż poszerzamy nasze umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach oraz współpracując z jednostkami naukowymi. Współpracujemy także ze specjalistami wszystkich branż tworząc zespół gotowy podjąć każde wyzwanie.

Lokalizacja farm elektrowni wiatrowych wymaga rozwiązania wielu problemów, takich jak: oddziaływanie na awifaunę czy subiektywne odczucia zmian krajobrazowych zagospodarowywanego terenu. Jednak hałas emitowany do środowiska jest głównym, negatywnym czynnikiem towarzyszącym eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Prognoza skutków lokalizacji farmy wiatrowej ze względu na emitowany hałas, wykonywana jest metodami obliczeniowymi przy zastosowaniu profesjonalnych programów komputerowych. W obliczeniach jesteśmy wstanie uwzględnić wszystkie istotne z punktu widzenia analiz akustycznych czynniki jak:

 • ukształtowanie terenu,
 • budynki,
 • tereny chronione,
 • zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • lasy,
 • warunki meteorologiczne,
 • różę wiatru,
 • właściwości gruntu,
 • itp.

Obliczenia wykonywane są:

 • w punktach kontrolnych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych i na terenach chronionych,
 • w siatce punktów obliczeniowych tworząc mapy hałasu w postaci izolinii wyznaczających zasięgi i poziomy emitowanego hałasu.

Wyniki obliczeń i analiz w postaci map hałasu prezentowane są na tle map ewidencyjnych, satelitarnych, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co pozwala zobrazować całość klimatu akustycznego w odniesieniu do terenu lokalizacji farmy wiatrowej i jej otoczenia.

W przypadku prognozowanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych dokonujemy optymalizacji pracy turbin wiatrowych poprzez:

 • dobór poziomów mocy akustycznej poszczególnych turbin zgodnie z możliwościami regulacyjnymi turbin,
 • korektę rozstawienia poszczególnych turbin w porozumieniu z inwestorem.
Metodyka wykonywania analiz dla farm wiatrowych

Wykonujemy także powykonawcze pomiary poziomu hałasu oraz analizy porealizacyjne. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym dzięki czemu posiadamy nieograniczone możliwości badawcze. Zapewniamy wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami przez akredytowane laboratorium.

Wykonujemy także pomiary poziomu mocy akustycznej turbin wiatrowych zgodnie z normą IEC 61400-11.