Szanowni Państwo!


Oferujemy Państwu usługi z zakresu akustyki budowlanej

Obowiązek stosowania norm akustycznych w budownictwie wynika z art. 326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690/.