Zakres oferowanych usług :

Pomiary akustyczne

Projekty w zakresie akustyki budowlanej:
  • analizy obciążenia hałasem środowiskowym (komunikacyjnym) miejsca położenia projektowanego budynku;
  • analizy eliminacji hałasu na etapie układu mieszkań i zagospodarowania terenu - ekranowanie obiektami usługowymi, ustawienie pomieszczeń (ochrona sypialni);
  • analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska - dobór przegród, określenie parametrów, propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na bazie obciążenia hałasem środowiskowym;
  • analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego;
  • analizy konstrukcji stropów w celu eliminacji hałasu krokowego;
  • analiza emisji hałasu od wyposażenia technicznego;

Modelowanie i prognozowanie oddziaływania akustycznego obiektów na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji.

Analizy uciążliwości (raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, wnioski do pozwoleń zintegrowanych, itp.).

Sporządzanie prognoz wpływu ustaleń planów zagospodarowania na stan klimatu akustycznego, opracowania ekofizjograficzne.

Sporządzanie map i planów akustycznych miast, obszarów, dróg i linii kolejowych - pomiary, prognozy, analizy, wskazania do planów zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska przed hałasem.

Wizualizacja rozkładu zasięgu hałasu od obiektów przemysłowych oraz komunikacyjnych.

Projekty w zakresie ochrony przed hałasem (obudowy dźwiękoizolacyjne, ekrany akustyczne, itp.).

Projekty i adaptacje akustyczne pomieszczeń akustycznych (studia odsłuchowe, pomieszczenia kina domowego, pomieszczenia do odsłuchu HiEnd'u, studia radiowe i telewizyjne, kina, teatry, kościoły, itp.).

Produkcja dwunastościennego źródła dźwięku do celów akustyki wnętrz i akustyki budowlanej.

Projektowanie zestawów głośnikowych wg indywidualnych zamówień.

Raporty oddziaływania na środowisko dla stacji bazowych telefonii komórkowej oraz pomiary pól elektromagnetycznych.