Badania biegłości

Organizujemy badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań akustycznych wg Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Zakres organizowanych porównań międzylaboratoryjnych:

  • hałas przemysłowy
  • hałas komunikacyjny

Zapraszamy!