DOWNLOAD

Oprogramowanie symulacyjne do projektowania zestawów głośnikowych

Oprogramowanie symulacyjne od lat oddaje nieocenione usługi projektantom kolumn głośnikowych i innych urządzeń elektroakustycznych. Dzięki niemu znacznie skraca się czas i obniżają koszty opracowania prototypów. W zakresie doboru właściwego typu, wielkości i sposobu strojenia obudowy kolumny głośnikowej oprogramowanie symulacyjne - również dostępne na stronie proste programy typu share - pozwala na wystarczająco dokładne określenie wyżej wspomnianych parametrów. Dzięki temu nawet zupełnie początkujący hobbyści unikną przy budowie swoich konstrukcji wielu niepotrzebnych błędów i rozczarowań. Jedynym ograniczeniem w stosowaniu oprogramowania jest wymóg dysponowania pewnym zestawem parametrów opisujących posiadany głośnik.

W przypadku projektowania zwrotnic, omawiane oprogramowanie umożliwia zdobycie jedynie zgrubnej orientacji co do wartości poszczególnych elementów. Przy pewnym zaawansowaniu w teorię obwodów i modele zastępcze głośników, znacznie dokładniejsze wyniki można uzyskać przy użyciu programów do symulacji obwodów analogowych typu P-SPICE.

Aktualnie ze strony można pobrać trzy darmowe programy symulacyjne. Poniżej przedstawiono ich opisy.

BOXPLOT

boxplt3.zip - (231 KB)

- prosty program do symulacji pracy głośnika w obudowie zamkniętej i bass-reflex.

Obsługa:

Po uruchomieniu kliknąć ikonę z głośnikiem (pasek na górze ekranu). W rozwiniętym oknie wpisać wymagane parametry (ustawić jednostki metryczne). Po wciśnięciu OK, program obliczy wielkość i częstotliwość strojenia obudowy, przedstawiając symulowaną charakterystykę na wykresie. Wielkość obudowy [l] i częstotliwość strojenia [Hz] wyświetlane są na górnym pasku. Zmian tych parametrów można dokonywać przez modyfikację współczynników H i alfa. Program oblicza również wymiary tunelu bass-reflex.

WIN-ISD

winisdbeta.zip - (857 KB)

- dobry program do symulacji pracy głośnika obudowie zamkniętej i bass-reflex; również układów izobaric i dwóch rodzajów obudów pasmowo-przepustowych. Bardzo bogata baza danych parametrów głośników. Możliwość tworzenia własnej bazy danych. Prosta obsługa.

Obsługa:

Kliknąć "New" w górnym pasku. W rozwiniętym oknie wybrać model głośnika (z bazy danych programu lub bazy użytkownika; można wprowadzić nowe parametry). Wcisnąć "Next", Następne okno umożliwia zdeklarowanie ilości głośników, które mają wspólnie pracować w projektowanej obudowie (do 100 !) oraz określić ich układ (normalny i izobaric), Kolejne okno umożliwia wybór typu obudowy (spośród 4 rodzajów). Po wciśnięciu "Finish" program oblicza optymalną obudowę (w przypadku obudowy pasmowo-przepustowej 6 rzędu wynik nie jest poprawny; wielkość komór i częstotliwości strojenia wymagają korekty) i sporządza wykresy charakterystyki, fazy ciśnienia i opóźnień grupowych. Wykresy można dowolnie powiększać i skalować (prawy klawisz myszy). Program umożliwia równoczesną symulacje wielu projektów i wprowadzanie na bieżąco modyfikacje wielkości obudowy, częstotliwości strojenia, wymiarów portów bass-reflex i mocy dostarczanej do głośników. Możliwe są również proste obliczenia wartości elementów zwrotnic dwudrożnych pierwszego i drugiego rzędu. Należy wprowadzić żądane częstotliwości podziału i odpowiadające im wartości impedancji głośników.

Speaker Workshop

spkrwork.zip - (1 664 KB)

- darmowy program, który potrafi ponoć prawie wszystko (pod warunkiem, że nauczymy się go obsługiwać). Posiada dosyć specyficzny sposób tworzenia projektu. Umożliwia między innymi: symulacje różnego typu obudów, projektowanie zwrotnic, pomiar parametrów Thiele-Smalla głośników, pomiar impedancji, pomiary akustyczne.

Oprogramowanie niewątpliwie bardzo ciekawe i warte rozpropagowania. Zapraszamy więc osoby, które posiadły umiejętność jego obsługi do wymiany poglądów i dzielenia się wszelkimi doświadczeniami.